Taking too long? Close loading screen.

Odaberite kvar

Zamjena LCD-a Orginal

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Na sreću po vas, Applemanija vam stoji na raspolaganju s uslugom zamjene orginalnog LCD ekrana.
Zamjena puknutog ekrana sa orginalnim Apple LCDom 300 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Orginal

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Na sreću po vas, Applemanija vam stoji na raspolaganju s uslugom zamjene orginalnog LCD ekrana.
Zamjena puknutog ekrana sa orginalnim Apple LCDom 450 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Orginal

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Na sreću po vas, Applemanija vam stoji na raspolaganju s uslugom zamjene orginalnog LCD ekrana.
Zamjena puknutog ekrana sa orginalnim Apple LCDom 500 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Orginal

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Na sreću po vas, Applemanija vam stoji na raspolaganju s uslugom zamjene orginalnog LCD ekrana.
Zamjena puknutog ekrana sa orginalnim Apple LCDom 550 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Orginal

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Na sreću po vas, Applemanija vam stoji na raspolaganju s uslugom zamjene orginalnog LCD ekrana.
Zamjena puknutog ekrana sa orginalnim Apple LCDom 700 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Orginal

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Na sreću po vas, Applemanija vam stoji na raspolaganju s uslugom zamjene orginalnog LCD ekrana.
Zamjena puknutog ekrana sa orginalnim Apple LCDom 800 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Orginal

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Na sreću po vas, Applemanija vam stoji na raspolaganju s uslugom zamjene orginalnog LCD ekrana.
Zamjena puknutog ekrana sa orginalnim Apple LCDom 850 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Orginal

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Na sreću po vas, Applemanija vam stoji na raspolaganju s uslugom zamjene orginalnog LCD ekrana.
Zamjena puknutog ekrana sa orginalnim Apple LCDom 1800 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Zamjenski

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Uz orginalne Apple ekrane na raspolaganju imamo i zamjenske ekrane. Nešto su jeftiniji, ali i dalje izuzetno kvalitetni.
Zamjena puknutog ekrana sa zamjenskim LCDom 230 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Zamjenski

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Uz orginalne Apple ekrane na raspolaganju imamo i zamjenske ekrane. Nešto su jeftiniji, ali i dalje izuzetno kvalitetni.
Zamjena puknutog ekrana sa zamjenskim LCDom 250 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Zamjenski

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Uz orginalne Apple ekrane na raspolaganju imamo i zamjenske ekrane. Nešto su jeftiniji, ali i dalje izuzetno kvalitetni.
Zamjena puknutog ekrana sa zamjenskim LCDom. 300 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Zamjenski

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Uz orginalne Apple ekrane na raspolaganju imamo i zamjenske ekrane. Nešto su jeftiniji, ali i dalje izuzetno kvalitetni.
Zamjena puknutog ekrana sa zamjenskim LCDom. 350 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Zamjenski

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Uz orginalne Apple ekrane na raspolaganju imamo i zamjenske ekrane. Nešto su jeftiniji, ali i dalje izuzetno kvalitetni.
Zamjena puknutog ekrana sa zamjenskim LCDom. 400 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Zamjenski

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Uz orginalne Apple ekrane na raspolaganju imamo i zamjenske ekrane. Nešto su jeftiniji, ali i dalje izuzetno kvalitetni.
Zamjena puknutog ekrana sa zamjenskim LCDom. 450 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Zamjenski

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Uz orginalne Apple ekrane na raspolaganju imamo i zamjenske ekrane. Nešto su jeftiniji, ali i dalje izuzetno kvalitetni.
Zamjena puknutog ekrana sa zamjenskim LCDom. 550 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Zamjenski

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Uz orginalne Apple ekrane na raspolaganju imamo i zamjenske ekrane. Nešto su jeftiniji, ali i dalje izuzetno kvalitetni.
Zamjena puknutog ekrana sa zamjenskim LCDom. 600 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Zamjenski

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Uz orginalne Apple ekrane na raspolaganju imamo i zamjenske ekrane. Nešto su jeftiniji, ali i dalje izuzetno kvalitetni.
Zamjena puknutog ekrana sa zamjenskim LCDom. 650 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Zamjenski

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Uz orginalne Apple ekrane na raspolaganju imamo i zamjenske ekrane. Nešto su jeftiniji, ali i dalje izuzetno kvalitetni.
Zamjena puknutog ekrana sa zamjenskim LCDom. 1050 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Zamjenski

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Uz orginalne Apple ekrane na raspolaganju imamo i zamjenske ekrane. Nešto su jeftiniji, ali i dalje izuzetno kvalitetni.
Zamjena puknutog ekrana sa zamjenskim LCDom. 1200 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Zamjenski

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Uz orginalne Apple ekrane na raspolaganju imamo i zamjenske ekrane. Nešto su jeftiniji, ali i dalje izuzetno kvalitetni.
Zamjena puknutog ekrana sa zamjenskim LCDom. 750 Kn 1 dan

Zamjena LCD-a Zamjenski

Nesreće se događaju i vaš iPhone vam ponekad zna ispasti iz džepa ili ćete slučajno sjesti na njega. Koliko god izdržljiv bio, LCD ekran ponekad zna puknuti. Uz orginalne Apple ekrane na raspolaganju imamo i zamjenske ekrane. Nešto su jeftiniji, ali i dalje izuzetno kvalitetni.
Zamjena puknutog ekrana sa zamjenskim LCDom. 1600 Kn 1 dan

Baterija (Zamjena) Orginal

Baterija kao potrošni materijal ima svoj rok trajanja stoga ćete nakon par godina korištenje primjetiti da kraće traje. Mi vam možemo brzo i efikasno zamjeniti bateriju sa orginalnim zamjenskim Apple baterijama.
Zamjena dotrajale baterije orginalnom Apple baterijom. 200 Kn 1 dan

Baterija (Zamjena) Orginal

Baterija kao potrošni materijal ima svoj rok trajanja stoga ćete nakon par godina korištenje primjetiti da kraće traje. Mi vam možemo brzo i efikasno zamjeniti bateriju sa orginalnim zamjenskim Apple baterijama.
Zamjena dotrajale baterije orginalnom Apple baterijom. 250 Kn 1 dan

Baterija (Zamjena) Orginal

Baterija kao potrošni materijal ima svoj rok trajanja stoga ćete nakon par godina korištenje primjetiti da kraće traje. Mi vam možemo brzo i efikasno zamjeniti bateriju sa orginalnim zamjenskim Apple baterijama.
Zamjena dotrajale baterije orginalnom Apple baterijom. 300 Kn 1 dan

Baterija (Zamjena) Orginal

Baterija kao potrošni materijal ima svoj rok trajanja stoga ćete nakon par godina korištenje primjetiti da kraće traje. Mi vam možemo brzo i efikasno zamjeniti bateriju sa orginalnim zamjenskim Apple baterijama.
Zamjena dotrajale baterije orginalnom Apple baterijom. 350 Kn 1 dan

Baterija (Zamjena) Orginal

Baterija kao potrošni materijal ima svoj rok trajanja stoga ćete nakon par godina korištenje primjetiti da kraće traje. Mi vam možemo brzo i efikasno zamjeniti bateriju sa orginalnim zamjenskim Apple baterijama.
Zamjena dotrajale baterije orginalnom Apple baterijom. 400 Kn 1 dan

Baterija (Zamjena) Orginal

Baterija kao potrošni materijal ima svoj rok trajanja stoga ćete nakon par godina korištenje primjetiti da kraće traje. Mi vam možemo brzo i efikasno zamjeniti bateriju sa orginalnim zamjenskim Apple baterijama.
Zamjena dotrajale baterije orginalnom Apple baterijom. 450 Kn 1 dan

Baterija (Zamjena) Orginal

Baterija kao potrošni materijal ima svoj rok trajanja stoga ćete nakon par godina korištenje primjetiti da kraće traje. Mi vam možemo brzo i efikasno zamjeniti bateriju sa orginalnim zamjenskim Apple baterijama.
Zamjena dotrajale baterije orginalnom Apple baterijom. 500 Kn 1 dan

Zamjena konektora punjenja

Postoji nekoliko razloga zašto konekcija za punjenje mobitela može stvarati probleme. Najčešće rješenje ja zamjena same komponente.

Zamjena konektora za punjenje uređaja 200 Kn 1 dan

Zamjena konektora punjenja

Postoji nekoliko razloga zašto konekcija za punjenje mobitela može stvarati probleme. Najčešće rješenje ja zamjena same komponente.

Zamjena konektora za punjenje uređaja 250 Kn 1 dan

Zamjena konektora punjenja

Postoji nekoliko razloga zašto konekcija za punjenje mobitela može stvarati probleme. Najčešće rješenje ja zamjena same komponente.

Zamjena konektora za punjenje uređaja 300 Kn 1 dan

Zamjena konektora punjenja

Postoji nekoliko razloga zašto konekcija za punjenje mobitela može stvarati probleme. Najčešće rješenje ja zamjena same komponente.

Zamjena konektora za punjenje uređaja 350 Kn 1 dan

Zamjena konektora punjenja

Postoji nekoliko razloga zašto konekcija za punjenje mobitela može stvarati probleme. Najčešće rješenje ja zamjena same komponente.

Zamjena konektora za punjenje uređaja 400 Kn 1 dan

Zamjena Kamere Stražnje

Kvar na stražnjoj kameri vašeg ljubimca može biti iznimno frustrirajući pošto velik broj korisnika uživa u kvalitetnim fotografijama koje stvara iPhone uređaj. Mi vam možemo pomoći rješiti taj problem.

Zamjena stražnje kamere. 180 kn 2 hours

Zamjena Kamere Stražnje

Kvar na stražnjoj kameri vašeg ljubimca može biti iznimno frustrirajući pošto velik broj korisnika uživa u kvalitetnim fotografijama koje stvara iPhone uređaj. Mi vam možemo pomoći rješiti taj problem.

Zamjena stražnje kamere. 200 kn 2 hours

Zamjena Kamere Stražnje

Kvar na stražnjoj kameri vašeg ljubimca može biti iznimno frustrirajući pošto velik broj korisnika uživa u kvalitetnim fotografijama koje stvara iPhone uređaj. Mi vam možemo pomoći rješiti taj problem.

Zamjena stražnje kamere. 250 kn 2 hours

Zamjena Kamere Stražnje

Kvar na stražnjoj kameri vašeg ljubimca može biti iznimno frustrirajući pošto velik broj korisnika uživa u kvalitetnim fotografijama koje stvara iPhone uređaj. Mi vam možemo pomoći rješiti taj problem.

Zamjena stražnje kamere. 300 kn 2 hours

Zamjena Kamere Stražnje

Kvar na stražnjoj kameri vašeg ljubimca može biti iznimno frustrirajući pošto velik broj korisnika uživa u kvalitetnim fotografijama koje stvara iPhone uređaj. Mi vam možemo pomoći rješiti taj problem.

Zamjena stražnje kamere. 800 kn 2 hours

Zamjena Kamere Stražnje

Kvar na stražnjoj kameri vašeg ljubimca može biti iznimno frustrirajući pošto velik broj korisnika uživa u kvalitetnim fotografijama koje stvara iPhone uređaj. Mi vam možemo pomoći rješiti taj problem.

Zamjena stražnje kamere. 350 kn 2 hours

Zamjena Kamere Stražnje

Kvar na stražnjoj kameri vašeg ljubimca može biti iznimno frustrirajući pošto velik broj korisnika uživa u kvalitetnim fotografijama koje stvara iPhone uređaj. Mi vam možemo pomoći rješiti taj problem.

Zamjena stražnje kamere. 500 kn 2 hours

Zamjena Kamere Stražnje

Kvar na stražnjoj kameri vašeg ljubimca može biti iznimno frustrirajući pošto velik broj korisnika uživa u kvalitetnim fotografijama koje stvara iPhone uređaj. Mi vam možemo pomoći rješiti taj problem.

Zamjena stražnje kamere. 650 kn 2 hours

Zamjena Kamere Stražnje

Kvar na stražnjoj kameri vašeg ljubimca može biti iznimno frustrirajući pošto velik broj korisnika uživa u kvalitetnim fotografijama koje stvara iPhone uređaj. Mi vam možemo pomoći rješiti taj problem.

Zamjena stražnje kamere. 700 kn 2 hours

Zamjena Kamere Stražnje

Kvar na stražnjoj kameri vašeg ljubimca može biti iznimno frustrirajući pošto velik broj korisnika uživa u kvalitetnim fotografijama koje stvara iPhone uređaj. Mi vam možemo pomoći rješiti taj problem.

Zamjena stražnje kamere. 750 kn 2 hours

Zamjena Kamere Prednje

Problemi koje možete iskusiti na stražnjoj kameri se nažalost mogu dogoditi i na prednjoj kameri. Javite nam se ukoliko imate problema s njom i rado ćemo vam pomoći.
Zamjena prednje kamere na vašem uređaju 350 kn 1 dan

Zamjena Kamere Prednje

Problemi koje možete iskusiti na stražnjoj kameri se nažalost mogu dogoditi i na prednjoj kameri. Javite nam se ukoliko imate problema s njom i rado ćemo vam pomoći.
Zamjena prednje kamere na vašem uređaju 400 kn 1 dan

Zamjena Kamere Prednje

Problemi koje možete iskusiti na stražnjoj kameri se nažalost mogu dogoditi i na prednjoj kameri. Javite nam se ukoliko imate problema s njom i rado ćemo vam pomoći.
Zamjena prednje kamere na vašem uređaju 450 kn 1 dan

Zamjena poklopca baterije

S korištenjem vašeg uređaja će s vremenom nastajati šteta na tijelu uređaja. Često je to na stražnjoj strani. Možemo vam brzo i efikasno promjeniti poklopac baterije.
Zamjena poklopca baterije. 200 kn 1 dan

Zamjena poklopca baterije

S korištenjem vašeg uređaja će s vremenom nastajati šteta na tijelu uređaja. Često je to na stražnjoj strani. Možemo vam brzo i efikasno promjeniti poklopac baterije.
Zamjena poklopca baterije. 300 kn 1 dan

Zamjena poklopca baterije

S korištenjem vašeg uređaja će s vremenom nastajati šteta na tijelu uređaja. Često je to na stražnjoj strani. Možemo vam brzo i efikasno promjeniti poklopac baterije.
Zamjena poklopca baterije. 400 kn 1 dan

Zamjena poklopca baterije

S korištenjem vašeg uređaja će s vremenom nastajati šteta na tijelu uređaja. Često je to na stražnjoj strani. Možemo vam brzo i efikasno promjeniti poklopac baterije.
Zamjena poklopca baterije. 700 kn 1 dan

Zamjena poklopca baterije

S korištenjem vašeg uređaja će s vremenom nastajati šteta na tijelu uređaja. Često je to na stražnjoj strani. Možemo vam brzo i efikasno promjeniti poklopac baterije.
Zamjena poklopca baterije. 800 kn 1 dan

Zamjena poklopca baterije

S korištenjem vašeg uređaja će s vremenom nastajati šteta na tijelu uređaja. Često je to na stražnjoj strani. Možemo vam brzo i efikasno promjeniti poklopac baterije.
Zamjena poklopca baterije. 850 kn 1 dan

Zamjena poklopca baterije

S korištenjem vašeg uređaja će s vremenom nastajati šteta na tijelu uređaja. Često je to na stražnjoj strani. Možemo vam brzo i efikasno promjeniti poklopac baterije.
Zamjena poklopca baterije. 900 kn 1 dan

Zamjena Zvučnika Slušalice

Ukoliko primjetite loš zvuk prilikom poziva na vašem uređaju, postoji mogućnost da imate problem sa zvučnikom slušalice.

Zamjena zvučnika slušalice na vašem uređaju 170 kn 1 dana

Zamjena Zvučnika Slušalice

Ukoliko primjetite loš zvuk prilikom poziva na vašem uređaju, postoji mogućnost da imate problem sa zvučnikom slušalice.

Zamjena zvučnika slušalice na vašem uređaju 200 kn 1 dana

Zamjena Zvučnika Slušalice

Ukoliko primjetite loš zvuk prilikom poziva na vašem uređaju, postoji mogućnost da imate problem sa zvučnikom slušalice.

Zamjena zvučnika slušalice na vašem uređaju 250 kn 1 dana

Zamjena Zvučnika Slušalice

Ukoliko primjetite loš zvuk prilikom poziva na vašem uređaju, postoji mogućnost da imate problem sa zvučnikom slušalice.

Zamjena zvučnika slušalice na vašem uređaju 300 kn 1 dana

Zamjena Zvučnika Slušalice

Ukoliko primjetite loš zvuk prilikom poziva na vašem uređaju, postoji mogućnost da imate problem sa zvučnikom slušalice.

Zamjena zvučnika slušalice na vašem uređaju 350 kn 1 dana

Zamjena Zvučnika Zvona

Potencijano možete imati problem i sa zvučnikom zvona na svom uređaju. Javite se za dijagnostiku i popravak.
Zamjena zvučnika zvona 150 kn 1 dan

Zamjena Zvučnika Zvona

Potencijano možete imati problem i sa zvučnikom zvona na svom uređaju. Javite se za dijagnostiku i popravak.
Zamjena zvučnika zvona 350 kn 1 dan

Zamjena Zvučnika Zvona

Potencijano možete imati problem i sa zvučnikom zvona na svom uređaju. Javite se za dijagnostiku i popravak.
Zamjena zvučnika zvona 200 kn 1 dan

Zamjena Zvučnika Zvona

Potencijano možete imati problem i sa zvučnikom zvona na svom uređaju. Javite se za dijagnostiku i popravak.
Zamjena zvučnika zvona 300 kn 1 dan

Zamjena Tipka Paljena Flex Cabel

Možda primjetiti probleme sa tipkom paljenja na vašem uređaju. To često znači da je došlo do fizičkog kvara i da je potrebna zamjena.
Zamjena tipke paljenja i Flex kabela 180 kn 1 dan

Zamjena Tipka Paljena Flex Cabel

Možda primjetiti probleme sa tipkom paljenja na vašem uređaju. To često znači da je došlo do fizičkog kvara i da je potrebna zamjena.
Zamjena tipke paljenja i Flex kabela 200 kn 1 dan

Zamjena Tipka Paljena Flex Cabel

Možda primjetiti probleme sa tipkom paljenja na vašem uređaju. To često znači da je došlo do fizičkog kvara i da je potrebna zamjena.
Zamjena tipke paljenja i Flex kabela 250 kn 1 dan

Zamjena Tipka Paljena Flex Cabel

Možda primjetiti probleme sa tipkom paljenja na vašem uređaju. To često znači da je došlo do fizičkog kvara i da je potrebna zamjena.
Zamjena tipke paljenja i Flex kabela 300 kn 1 dan

Zamjena Tipka Paljena Flex Cabel

Možda primjetiti probleme sa tipkom paljenja na vašem uređaju. To često znači da je došlo do fizičkog kvara i da je potrebna zamjena.
Zamjena tipke paljenja i Flex kabela 350 kn 1 dan

Zamjena Tipka Paljena Flex Cabel

Možda primjetiti probleme sa tipkom paljenja na vašem uređaju. To često znači da je došlo do fizičkog kvara i da je potrebna zamjena.
Zamjena tipke paljenja i Flex kabela 400 kn 1 dan

Idemo popraviti tvoj uređaj

 Applemanija je ovlašteni Apple servis specijaliziran za popravke Apple uređaja. Vaših iPhone-a, Mac-ova i sličnih. Uz njih servisiramo i svu ostalu elektroničku opremu. Ukoliko imate problema sa svojim android telefonom, laptopm, fotoaparatom ili dronom, slobodno nam se javite

Servis-Apple-uređaja
Dekodiranje-mobitela
održavanje-računala-i-sistema-rewa-electronic
Servis-foto-&-video-opreme
Popravak-igraćih-konzola
Servis-i-održavanje-dronova
Servis-računala
Servis-telefona-i-tableta
ISTAKNUTE PONUDE
NAJBOLJI ODNOS CIJENE I KVALITETE
Popravak kućišta

Fizička šteta na iPhone uređaju je jedan od češćih kvarova. Na sreću zamjena kućišta je brz i jednostavan posao. Popravak kućišta

Univerzalno otključavanje

Ponekad se zna desiti iCloud zaključavanje na mobitelu Najčešće kada ne znate s kojim e-mailom ste podesili uređaj. Otključavanje

Šteta vodom

Šetate se po obali i telefon vam ispadne u vodu. Ovo su jedni od najtežih popravak, ali mi nikad nismo rekli "NE" izazovima. Javite nam se. Šteta vodom

Problem sa mikrofonom

S vremenom neke od komponenti zbog šestog korištenja izgube funkcionalnost. Mikrofon je jedan od njih. Problem sa mikrofonom

Puknuti ekran

Onaj osjećaj kada vam mobitel ispadne licem dolje i sada se samo nadate da ekran nije nastradao. Ukoliko je, stojimo vam na raspolaganju. Puknuti ekran

Zamjena baterije

Baterija je još jedna od onih potršnih komponenti koja s vremenom jednostavno izgubi kapacite. Nove orginalne baterije vas čekaju. Zamjena baterije

Popravljamo sve vrste telefona i laptopa.
Fokusirani smo na kvalitetne popravke i servisiranja uređaja, a klijenti su nam na prvom mjestu. Iza nas je ogromna količina uspješnih popravaka i zadovoljnih klijenata.
Brz & pouzdan popravak
Najbolji omjer cijene i kvalitete
Koristimo samo orginalne dijelove
Dostupni na više lokacija
Koraci za popravak
tvog uređaja
Nevažno kakav problem imate, javite nam se i besplatno ćemo procjeniti štetu.
1
Odaberi svoj uređaj

2
Kontaktiraj nas za termin

3
Predaj uređaj u naše sigurne ruke

Koristimo samo orginalne dijelove
Odlična cijena & vrhunska usluga
Ponosimo se svojim radom i obožavamo stavit smješak na lice ljudi. Spašavanjem obiteljskih slika, važnih poslovnih dokumenata i planova smo dobili niz zadovoljnih i lojalnih klijenata. Budi jedan od njih.
1 dan
Prosječno vrijeme popravka
3+
Lokacije
100+
Mjesečno popravljenih uređaja
blockanimecont
blockanimecont
blockanimecont
blockanimecont
blockanimecont
blockanimecont
blockanimecont
blockanimecont
blockanimecont
blockanimecont
blockanimecont
blockanimecont
blockanimecont
blockanimecont
Česta pitanja
Pronađite odgovore na najčešće postavljana pitanja

Koliko je dana potrebno za popravak ekrana?

Svaki popravak je specifičan i ovisno o kompleksnosti i potrebi za rezervnim dijelovima može potrajati duže ili kraće. Trudimo se sve popravke obaviti u najbržem mogućem roku.

Koje vrste telefona možete otključati?

Bavimo se univerzalnim otključavanjem svih vrsta telefona. Nevažno dali imate iPhone ili Android uređaj. Javite nam se i uvjereni smo da ćemo ga moći otključati.

Hoću li izgubiti podatke prilikom popravka?

Prije popravka uređaja ukoliko je to moguće, morate napraviti pričuvu svih podatak. U većini fizičkih popravaka vaši podatci su sigurni na disku mobitela ili na cloud-u, ali ukoliko je za popravak potrebno resetiranje ili reinstaliranje operativnog sustava postoji mogućnost od brisanja podataka.

Dajete li garanciju na vaš popravak?

Stojimo svojim radom i imenom iza svih izvršenih servisa. Ukoliko iz bilo kojeg razloga imate problem nakon servisa slobodno nam se javite i rado ćemo vam pomoči.

Možete li spasiti podatke sa mog uređaja?

Spašavanje podatak je izuzetno specifičan proces i uvelike ovisi o razlogu gubitka vaših podataka. Iza nas je nebrojeno mnogo uspješnih pokušaja spašavanja podataka, ali ipak prije bacanja na posao moramo procjeniti okolnosti.

Imaš još pitanja? Pošalji nam poruku!

Pošalji
Pošalji
Before
After
Prije & Poslije
Povucite liniju i vidite rezultate prije i poslije servisa
Samo orginalni dijelovi
Koristimo samo orginalne ®Apple odobrene dijelove za popravak tvog ljubimca.
Tisuće popravak iza nas
Iza nas je nebrojeno mnogo uspješnih popravaka i telefona koji su “vraćeni iz mrtvih”.
Garancija na naš servis
Kada nešto prođe kroz naše ruke mi smo sigurni da je taj uređaj najbolji što može biti. U slučaju da vam nešto ne odgovara, obavezno nam se javite.
Godine iskustva u servisiranju uređaja
Iz servis vi nećete dobiti samo optimalno postavljen i servisiran uređaj. Godine iskustva su nas nešto i naučile pa vas doma pustimo i uz par savjeta.
Partners Applemanija
Brza & pouzdana usluga servisiranja uređaja
Applemanija, tvoj lokalni servis
KONTAKT
KONTAKT